Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 

Buro Lubbers zegt ook Ja!
Buro Lubbers zeg Ja! tegen dit unieke nieuwbouwproject van Sint Trudo

 
 
In NL magazine
Maasboulevard Venlo
  De Gruyterfabriek per boot
Meer over Zuid-Willemspark in nieuwsbrief
     

       




Schalkstad Haarlem
Van gedateerd winkelcentrum naar kleurrijk stadshart
Het centrum van de jaren zeventig wijk Schalkwijk wordt vernieuwt tot een moderne, aantrekkelijke en veelzijdige stad. Wij ontwerpen de openbare ruimte; een reeks groene, autoluwe pleinen met verblijfsplekken in aan het water en in het groen.


Park van Buijsen Pijnacker
Een bijzonder groene en waterrijke uitbreiding
Wadi’s verbinden de wijk met de plas. Ze zorgen voor een duurzame waterhuishouding, groene overgangen tussen openbaar en privé, ze bevorderen de biodiversiteit en bovenal creëren ze een prettige leefomgeving voor oud en jong.



Losserhof, Losser

Verkeer en parkeren met zorg
Een nieuw verkeersplan versterkt de bosrijke kwaliteiten van het zorgpark plus het verbetert de oriëntatie en veiligheid van de cliënten.

 
Celcius Woensel-West Eindhoven

Kleurrijk in alle opzichten

Een bont palet van mensen, gevels en beplanting, dat kenmerkt deze hippe volkswijk. De eerste fase van de ruimtelijke en sociale transformatie van de wijk is afgerond. Nu werken we aan de volgende buurt, het Celsiusplein en de Edisonstraat.
 
Forumplein Maastricht
Innovatieve groene en gezonde hotspot
Strategisch gelegen tussen congrescentrum Mecc en de campus van MUMC+ en UM ontwerpen we een nieuw plein. Het wordt een belangrijk logistiek knooppunt, een aangename verblijfsplek en een recreatieve pleisterplaats ineen. Innovatieve slimme technologieën in het publiek domein maken het plein bovendien tot een bright open air living lab.


Cruquius Amsterdam
Inrichten van perceel naar perceel
De omvangrijke transformatie van bedrijventerrein naar dynamisch woon-, werk en recreatiegebied vindt gefaseerd plaats. Eerst ontwierpen we het raamwerk voor de openbare ruimte, nu de inrichtingsplannen bij de nieuwe en bestaande bouwblokken plus omgeving. Nautisch, groen en biodiversiteit zijn het devies.


Kasteel Nemerlaer
Op weg naar een gezond toekomstperspectief
Natuur, voedselproductie, cultuur en duurzaamheid laten jong en oud het bijzondere landgoed beleven en maken het kasteel zelfbedruipend. Een strategische verbinding van bestaande en lopende plannen van verschillende stakeholders.   

 


Uitkijktoren Doomkerke
Klim, zie en beleef het landschap
Een gelaagde toren onthult in drie stappen de cultuurgeschiedenis van het landschap. Het is precies de vereniging van architectuur en landschap die leidt tot een bijzondere esthetische ervaring. Een treffend voorbeeld van onze integrale ontwerpstrategie.



Duinpark Monster
Van kale polder naar wonen in de duinen
Het kan, een artificieel duinlandschap dat de bewoners het ultieme kust- en strandgevoel geeft. Hoe? Door modulaire woningen te koppelen in clusters, ze te bedekken met duinen en dito vegetatie. Een nieuwe woonwijk aan de kust?


Industrieplein Hengelo

Entree van de stad

Achter het station, als springplank tussen het centrum en het nieuwe stadsdeel Hart van Zuid, krijgt het Industrieplein een nieuwe multifunctionele invulling. Het ontwerp verenigt parkeren en verkeer, groen en water, ontmoeting en skaten in een stoer, eigentijds plein.


Wattstraat Woensel-West Eindhoven
Functieverandering binnen en buiten
Een monumentaal schoolgebouw verandert in ateliers en een restaurant. Het schoolplein verandert mee. Met het oog op duurzaamheid en budget wordt het plein ingericht met hergebruikte materiaal.



Luciferplein Eindhoven
Een volledige verandering
Wat groen in het publiek domein al niet vermag. Het verzacht het stenige plein, het camoufleert het parkeren en het creëert rust. Het resultaat? Ruimte voor ontmoeting en verblijf.


Europointtorens, Rotterdam
Twee torens, 860 woningen,1 hectare
Hoe overbrug je de schaalsprong tussen mens en gebouw? Door een herkenbare buitenruimte met specifieke beplanting, gras en bomen, door een doorwaadbare omgeving en een heldere routing


Landgoed de Grote Beek, Eindhoven
De herontwikkeling van een zorgterrein
De aaneenschakeling van onze projecten in Eindhoven wordt steeds langer. Net als op de overige locaties ligt de historische kamerstructuur van het landschap aan de basis van dit masterplan. Er is ruimte voor heide, bosstroken en rabatten. Bijzondere entrees en dolende recreatieve routes zorgen voor een herkenbare ontsluiting en verknoping met de omgeving.

 
Stadhouderspark Vught
Nog altijd actueel en gewild
De herontwikkeling van kazerneterrein tot woonpark ligt al sinds 2005 op de tekentafel. Omvangrijk, complex en een economische crisis later, staat de landschappelijke basis van het plan nog fier overeind. Het bewijst dat een sterke groenstructuur als stedenbouwkundige contramal werkt. Met behoud van kwaliteit speelt onze ontwerpstrategie in op veranderende wensen van de opdrachtgever, bestuurders en gebruikers. De verkoopresultaten zijn succesvol. Voor elke volgende fase stellen wij het inrichtingsplan op. Nu is dat het Parkbos.


Villa Zuiderbosch, Rosmalen
Inrichten met respect voor historisch en actueel gebruik
Een monumentale villa omringd door een parkbos, strategisch gelegen aan de snelweg, wordt uitgebreid met zeer duurzame kantoorpaviljoens. Wij tekenden voor het inrichtingsplan.


Sylva's Bos, Arnhem
Bestemmingsplan in procedure
Het terrein van het voormalig Rijksinstituut voor Natuurbeheer wordt herontwikkeld tot woonwijk met respect  voor de cultuurhistorie van het landgoed en uiteraard de bijzondere natuurlijke, landschappelijke kwaliteiten van de plek. Het onderhoud van ‘de geheime tuin’is inmiddels gestart!


Tuin bibliotheek, Deventer
Het groene hart van het complex
Een nieuw gebouw, een nieuwe tuin, beide een marktplaats voor kennis en inspiratie, uitwisseling en ontmoeting. De tuin voegt zich in het stedelijk weefsel en sluit aan op het Lamme van Dieseplein, een ander ontwerp van Buro Lubbers


Wandelroute Eethen Wijk en Aalburg
Van niemandsland naar buurtpark
Met hulp van het landschapsinvesteringsfonds wordt een recreatieve wandelroute en parkbos ontwikkeld aan de rand van het dorp in samenwerking. Bewoners doen voorstellen voor concrete invullingen.

 


Isabellaveld Vught
Een nieuwe wijk, een nieuwe verbinding
Natuurlijke vegetatie, ruig en kruidenrijk met bosjes, geven de straten in deze nieuwe woonwijk een zeer groen karakter. Groene greppels voor de waterhuishouding versterken het natuurlijke beeld. De wijk krijgt net een ander signatuur dan het Stadhouderspark dat om de hoek ligt, maar wordt door zijn uitstraling en ligging ongetwijfeld net zo gewild. Een nieuwe verbinding tussen de Isabellakazerne en Vught in ontwikkeling


Middachten II
Behoud door ontwikkeling

Woningbouw verbetert zowel de economie van het historische landgoed als de landschappelijke kwaliteit. Eén van de locaties op het landgoed wordt ontwikkeld met een hedendaags ensemble van een hoeve en achtererfbebouwing. Het informele erf nodigt uit tot collectief gebruik door de bewoners.



Walkwartier, Oss
Leegstand jaagt centrumontwikkeling aan
Op de oude locatie van V&D verrijst een nieuw iconisch gebouw voor wonen, horeca en cultuur. Dé aanleiding om ook de openbare ruimte van het centrum te herinrichten. Tuinen, bomen en een stedelijk sportpark geven het centrum de groene boost die het verdient.