Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
 

Afstudeerproject Stein van Brunschot in Blauwe Kamer
Met naturlijk de IJselmeerkust ontwikkelen

09 oktober 2018


 

Het afstudeerwerk van Stein van Brunschot, landschapsarchitect bij Buro Lubbers, is door de Blauwe Kamer gepubliceerd als één van de beste afstudeerprojecten van de ontwerpopleidingen landschapsarchitectuur en stedenbouw. Stein studeerde in 2017 af aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam met het project Oeverlab IJsselmeer. Hoe ontwikkel je met natuur een innovatief landschap om de waterveiligheid van de IJsselmeerkust te verbeteren?

In 2020 krijgt het IJsselmeer een flexibel waterpeil. Dat heeft gevolgen voor het gebruik en de inrichting van oevers evenals voor de waterveiligheid. Stein onderzoekt hoe we Nederlandse traditie van waterinnovatie verder kunnen ontwikkelen om het kunstmatige landschap van het IJsselmeer ook in de toekomst levendig en veilig te houden. Hij stelt een integrale gebiedsontwikkeling voor waarin wordt geëxperimenteerd met principes van ‘building-with-nature’. Het resultaat? Een nieuw icoon in de Nederlandse delta, een waterkerend parklaboratorium met nieuwe economische verdienmodellen.

Stein van Brunschot neemt deel aan de afstudeerdersbijeenkomst georganiseerd door Blauwe Kamer op 12 oktober. Dan wordt ook bekend gemaakt welke student in 2018 het beste afstudeerwerk heeft gemaakt.

links:
artikel Blauwe Kamer
Document Overlab IJsselmeer