Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Visie op het spoor
Het spoor vanuit landschappelijk perspectief
  Als bureau voor landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp beschikt Buro Lubbers over de kennis en expertise om het spoor vanuit verschillende schaalniveaus te bekijken. Zo beschouwt het bureau het spoor in eerste instantie als een netwerk in het landschap dat (inter)nationale gebieden met elkaar verbindt. De (knoop)punten in dit netwerk kunnen vervolgens worden verankerd in het landschappelijke en stedelijke weefsel. Zoomen we nog meer in op de locatie, dan streeft Buro Lubbers ernaar de (knoop)punten niet alleen te ontwerpen als verspreidplek maar teven als verblijfsplek. Kortom, opgaven die het spoor betreffen, worden altijd gezien in de context van het groter geheel. Het doel hiervan is om een herkenbaar beeld van het spoor neer te zetten alsmede een zorgvuldige inpassing in landschap en stad te waarborgen. Naar aanleiding van een oproep van de Spoorbouwmeester formuleerde Buro Lubbers op het spoor betreffende de ondewerpen beleving, verblijfskwaliteit van publieke ruimten, stedelijke en landschappelijke inpassing, duurzaamheid en cultureel erfgoed.  
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

gerelateerd

 

2009
visie
n.v.t.
op verzoek Spoorbouwmeester
Onderzoek