Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

  • Plankaart Plankaart
  • Raamwerk Raamwerk
  • Beeldkwaliteit Beeldkwaliteit
     

 

Strijp R
Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu

Strijp R, het terrein waar vroeger de beeldbuizen van Philips werden geproduceerd, wordt momenteel omgevormd tot een voor Eindhoven unieke en vernieuwende woonwijk: groen en ruimtelijk. Het landschappelijke en industriële geheugen van de plek vormt de belangrijkste drager van het stedenbouwkundig plan van R, dat Buro Lubbers in directe samenwerking met diederendirrix architecten ontwierp. Het plan voorziet in een sterk landschappelijk kader, waarin relicten van gebouwen, materialen en bestaande bomen een belangrijke rol spelen. De bestaande groene bomenrand rondom het terrein wordt getransformeerd tot een zoompark, de historische diagonale lijn tot een schakelpark. De bebouwing reageert op het onderliggende orthogonale grid. Op sommige plekken wordt bebouwing of parkeren ingezet als geluidkering of als afdekking van vervuilde grond. Duurzaamheid in inventiviteit van de oplossingen staan in dit plan voorop. Hoe ziet het streefbeeld eruit? Een omsloten, spannend groenstedelijk woonmilieu, informeel en autoluw, tussen binnenstad en buitengebied. Een geheimenisvolle wijk die Eindhoven nog niet kent.

 

Documentatie
(pdf)
 
Stedenbouw in progress door
Remco Mulder
  Vitale stad nr 6, augustus 2010   Strijp R Journaal. De eerste beelden van Strijp R   ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
links
g
erelateerd
2007-2010
2011> uitvoering
Eindhoven
Amvest
diederendirrix architecten

http://strijpr.nl/
Wonen
| Beeldkwaliteit | Duurzaamheid | Participatie | Cultuurhistorie | Parkeren
                     
                 
Eindhovens Dagblad
27 april 2010
  Eindhovens Dagblad
20 december 2007