Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Q4
Een nieuw stedelijk verblijfsgebied aan de de Maas
 

Het plangebied van Q4 ligt deels in het middeleeuwse stadsweefsel van Venlo en deels er buiten. Bestudering van historische foto’s en kaarten laat zien dat het straatbeeld van Venlo lange tijd is gekenmerkt door wegprofielen met trottoirbanden. Deze wegverdeling heeft in beginsel als doel dat rijtuigen, eerst koetsen en later auto’s, worden gescheiden van de voetgangers. Onderdeel van de herstructurering van Venlo is het vrijwel geheel autovrij en autoluw maken van het centrum. Hierdoor verdwijnt de noodzaak van een wegprofiel dat is gedimensioneerd op auto’s.

De openbare ruimte van het middeleeuwse weefsel wordt voorzien van een uniforme klinkerverharding in een terughoudende, donkere kleurstelling. In het middeleeuwse centrum is aan de hand van ruimtelijke, historische en functionele analyses een hiërarchie van routes onderscheiden. Deze hiërarchie krijgt ook invullig in het ontwerp door de hoofdroutes te onderscheiden van overige straten door middel van de verharding en lijnvoering van banden.

Deelprojecten zijn Maasboulevard, Crescendo en de Bolwaterstraat. Daarnaast heeft Buro Lubbers in het centrum het Flujasplein ontworpen. Al onze projecten in Venlo zijn samen gebracht in een projectblad (pdf).

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
gerelateerd

 

2009-2013
2014 uitgevoerd
Venlo
Gemeente Venlo
Gemeente Venlo
Pleinen | Centrumgebieden