Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Citadel
Wonen aan bijzondere elementen in een leesbare stad
 

De Citadel wordt het centrumgebied van de Waalsprong bij Nijmegen. Een nieuw stadsdeel van Nijmegen, een intensief bebouwd gebied aan de Waal. Hiervoor is een plan gemaakt met een groot aantal partijen. Buro Lubbers heeft hierin een belangrijke rol gespeeld met betrekking tot het landschap, de openbare ruimte, de morfologie en het weefsel van de stad. Er is gezocht naar de betekenis van de Citadel in het landschap aan de Waal en in het stedelijk gebied van Nijmegen. Daarnaast is een concept voor de openbare ruimte gemaakt waarin de samenhang tussen de verschillende profielen, pleinen en binnentuinen in de Citadel is bepaald. Uiteindelijk is een gedifferentieerd plan ontstaan met een grote variatie aan woonmilieus, interessante routes en mooie zichten op het landschap en de stad.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
gerelateerd

 

2008-2009
studie
Nijmegen
GEM Waalsprong
Rijnboutt

Gebiedsontwikkeling