Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Riverstone, Versteende Waarden
Wonen, recreatie en natuur rond voormalige steenfabriek aan de IJssel
 

Hoe kan een terrein van een vervallen steenfabriek worden getransformeerd tot een hoogwaardig gebied waar natuurontwikkeling, recreatie en wonen samenkomen? Buro Lubbers stelde een visie op voor een karaktervolle omgeving die zich naadloos in het landschap van de uiterwaarden voegt. Kenmerkend voor het plan is de opdeling van het terrein in drie zones: De Plaat, De Waarden en De Dijk. Elke zone krijgt een eigen karakter, stedenbouwkundige opzet en groene inrichting. Daarbij is gestreefd naar een optimale verankering van de nieuwe stedenbouwkundige structuur in het landschap zodat de rivier de ruimte krijgt en zichtlijnen en reliëf worden behouden of versterkt. Het resultaat is een gebied met gevarieerde woonmilieus inclusief ecologische, recreatieve en publieke voorzieningen. Aan de Ijssel zal een landschappelijk icoon van industrieel erfgoed verrijzen.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
g
erelateerd

 

2008
ontwerp
Rheden
Riverstone Gebiedsontwikkeling  
Onix

Gebiedsontwikkeling | Cultuurhistorie