Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Herontwikkeling Noord-Brabants Buurtschap
Transformatie- en reparatiestrategieën leveren kwaliteitsimpuls aan buurtschap
 

Buro Lubbers is begin 2010 gevraagd om na te denken over mogelijkheden van herontwikkeling van een buurtschap in het Brabantse landschap. Het plangebied is onderdeel van een ambitieuze gebiedstransformatie, de ‘Gebiedsontwikkeling Kleine Beerze’. Ecologie, leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en de relatie met brainport Eindhoven zijn de belangrijkste pijlers voor de transformatie. De herontwikkeling van het gehucht is gebaseerd op twee strategieën: transformaties en reparaties. De transformaties hebben betrekking op de omvorming van intensieve landbouwbedrijven in het beekdal naar extensieve landbouw. De reparaties betreffen bebouwing die ofwel leegstaat of niet meer past binnen de kleinschalige woonfunctie van de buurtschap, zoals de grootschalige agrarische bedrijven. De opbrengsten van deze strategieën vloeien direct terug in het gebied voor bijvoorbeeld landschapsontwikkeling en recreatie.
Projectblad pdf

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

 

2010
n.v.t.
Noord-Brabant
Gemeente Eersel, Woningstichting Trudo