Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Hedendaagse transformatie van cultuurhistorische relicten
Onderzoeksproject
 

Bij de herontwikkeling van verlaten (industrie-)terreinen is er volop aandacht voor de herbestemming van industrieel erfgoed. Opvallend daarbij is dat de kleinere objecten, de relicten, worden vergeten of pas in een later stadium aan bod komen. De relicten, zoals leidingbruggen, schoorstenen, sinterbekkens, rails, perrons e.d.) kunnen een belangrijke rol kunnen spelen in het functioneren van de openbare ruimte en de aanhechting met het omringende stedelijk weefsel. Het handhaven of vitaliseren van relicten is echter niet eenvoudig. Verduurzaming, exploitatie, uiterlijk, functie, eigendom, beheer, onderhoudsbudgetten en veiligheid moeten in een vroeg stadium integraal bekeken worden. Dat maakt het mogelijk de relicten vitaal en functioneel te transformeren naar een nieuw tijdperk. Deze studie onderzoekt van een uitgebreide reeks relicten hoe is omgegaan met bovenstaande aspecten en welke meer of minder succesvol zijn.
Projectblad pdf

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

 

2009
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Cultuurhistorie | Landschap