Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

     

 

Internationale School Eindhoven
Van kazerneterrein tot bruisende internationale school

Het vooroorlogse concept van de Constant Rebeque Kazerne in Eindhoven was als militair complex gericht op orde en tucht, rangen en standen. Redelijk ver verwijderd van de stad, functioneerde de hiërarchische mannenwereld in beslotenheid en afzondering van de samenleving. Nu de kazerne niet langer als zodanig wordt gebruikt, wordt het gebouwencomplex en het omringende terrein getransformeerd tot de Internationale School Eindhoven (ISE). De typische kazernesfeer maakt plaats voor een hedendaags en bruisend schoolterrein en -gebouw waarin gastvrijheid, vriendschap, ontmoeting, improvisatie, participatie en het ISE-onderwijsconcept tot bloei komen. Het multidisciplinaire ontwerpteam maakte hiertoe een integraal plan. Kernbegrip van het ontwerp is verbinding: verbinding tussen landschappelijke kamers, tussen architectuur en landschap, verbinding tussen mensen. Buro Lubbers stond in voor het landschappelijke deel en de inrichting van de buitenruimte.

 
          ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
prijzen
gerelateerd

2010-2011
2012-2013 uitvoering
Eindhoven
Strukton Worksphere
diederendirrix architecten, Buro Staal|Christensen
nominatie Dirk Roosenburgprijs 2015
Buitenruimten | Bewegen & Spelen
Documentatie
(pdf)
  Groen
nr. 7/8, 2014
  Filmpje planuitleg