Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Dorpsplein Waspik
Een groene huiskamer als aangename ontmoetingsplek
 

Het dorpsplein van Waspik wordt zowel een groene, prettige verblijfs- en ontmoetingsruimte als een plek waar evenementen kunnen worden gehouden en kan worden geparkeerd. Dat is de ambitie van het schetsontwerp dat Buro Lubbers opstelde in het kader van een besloten prijsvraag. De schets wordt in oktober-november 2010 uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het Dorpsplein is pas in de jaren zeventig ontstaan, nadat bebouwing op deze locatie is verdwenen. De randen zijn hierdoor diffuus, weinig gedefinieerd en de bebouwing is niet op het plein gericht. Met de herinrichting krijgt het Dorpsplein weer een heldere plek in zijn omgeving. Lindes en hagen geven het plein een groene uistraling. Een huiskamer met tafel en banken alsmede terrassen zullen het tot een echt ontmoetingsplein maken.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

 

 

2010
2011-2012 uitvoering
Waspik
Gemeente Waalwijk
Pleinen