Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

     

 
Landgoed Eikenburg
Sociaal en groen: wonen, zorg en onderwijs in de bossen

Landgoed Eikenburg, een voormalig opleidingscomplex van de Broeders van de Liefde, ligt in wat ooit een productiebos was. De bijzonder identiteit van het landgoed wordt bepaald door zijn dynamische cultuurhistorische en land-schappelijke ontwikkeling. Door de eeuwen heen is het landgoed voortdurend veranderd. Ook nu, want Trudo gaat het landgoed herontwikkelen. In de geest van de internaatschool van de broeders alsook hun latere voorzieningen voor maatschappelijke opvang, zorg en welzijn behoudt Eikenburg zijn sociaal-maatschappelijke status. De toekomst van Eikenburg staat in het teken van zorg, onderwijs en wonen. Buro Lubbers heeft hiervoor een ruimtelijke strategie opgesteld. Belangrijke uitgangspunten zijn behoud van het groene karakter, geen vergroting van het oppervlak bebouwing, respect voor de cultuurhistorie en het bevorderen van gemeenschapszin. De ruimtelijke structuur toont drie schillen: een open plek in het midden omzoomd door een parkbos en daaromheen een bos. Juist door het realiseren van nieuwe functies en programma’s kunnen de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van Eikenburg behouden blijven en zelfs worden versterkt. De eerste fase van de herontwikkeling betreft de transformatie van het rijksmonumentale hoofdgebouw tot kloosterlofts met collectieve binnentuinen.

 
              ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

links
g
erelateerd
2013 / 2016
in ontwikkeling
Eindhoven
Woningstichting Trudo

www.eikenburg.nl
Landgoederen
Documentatie (pdf)