Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

     

 

Rozemaai
Nieuw beekdalpark draagt openbare ruimte van wijk in herontwikkeling

De Stadsbouwmeester Antwerpen heeft de combinatie Buro Lubbers en Infrabo geselecteerd voor het ontwerp van een masterplan voor het publieke domein van Rozemaai. Deze Antwerpse wijk wordt gefaseerd herontwikkeld en vraagt om een krachtig ruimtelijk raamwerk waarbinnen toekomstige ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Buro Lubbers heeft een concept ontworpen voor een hoogwaardige en duurzame woonomgeving met een herkenbare identiteit,. De hoofdingreep is het openmaken van het beekdal. Dit creëert kansen voor natuurontwikkeling, waterberging en recreatie alsook voor een aansluiting op de omliggende natuurgebieden. De ruimtelijke ontwikkelingen bieden bovendien aanleidingen om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren en bedrijvigheid te stimuleren. Het concept voor het masterplan is gebaseerd op drie ruimtelijke lagen die samen een blauw-groen-grijs raamwerk vormen: water, groen en routing. Binnen het raamwerk vinden verschillende bouwvelden en functies (recreatie, parkeren, paviljoens) een logische plek. Het raamwerk onderscheidt grofweg een natuurlijk beekdalpark en ‘cultuurlijke‘ buurten die vloeiend in elkaar overlopen. Een overkoepelende beeldkwaliteit creëert een herkenbare identiteit: een waterrijke en groene woonomgeving die uitnodigt tot verblijf en ontmoeting, sport en spel.

.
          ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
gerelateerd
2014-2015
in ontwikkeling gunning open oproep Stadbouwmeester Antwerpen
Antwerpen
Stad Antwerpen
Groep Infrabo
Wonen | Natuur | Parken
Documentatie (pdf)   Gazet van Antwer-pen 25 juni 2016   Blauwe Kamer, oktober 2014