Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

Zuid-Willemspark 's-Hertogenbosch
Een ruimtelijke, sociale en economische verbindingsstrategie
 

’s-Hertogenbosch krijgt een nieuw icoon: een multifunctioneel kanaalpark van 12 kilometer lang dat de binnenstad met het buitengebied verbindt. Nu de Zuid-Willemsvaart niet langer wordt gebruikt door de beroepsvaart wordt het herontwikkeld in nauw overleg met burgers, bedrijven en bestuur. Buro Lubbers stelde daartoe een transformatiestrategie op.
            Het plan beschouwt de verschillende gebieden aan het kanaal als parken met een eigen karakter: sport, bedrijvigheid, cultuur, landschap… Een nieuwe groenstructuur, routes en gebruik verbinden deze parken en herstellen bovendien stedenbouwkundige knelpunten. De groen-blauwe identiteit van het Zuid-Willemspark wordt versterkt door een overkoepelende stoere huisstijl voor de ruimtelijke inrichting. Hoogtepunt wordt het Stadspark, 1,2 kilometer lang beslaat het 9 hectare oftewel 7% van de binnenstad. Het wordt hét park voor de Bosschenaren én een toeristische trekpleister, mede door de nieuwe verbindingen via het water met watertaxi’s.
            Een uniek participatietraject met tal van off- en online presentaties en placemaking events heeft geresulteerd in waarachtig engagement van het publiek. Het Zuid-Willemspark leeft bij het publiek.

 
     
  ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
g
erelateerd
  2016-2017
in ontwikkeling (gegund op basis van preview)
's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch
Arcadis
Parken