Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Opgaven Publicaties   Prijzen Team Vacatures  

 

     
     

Zuid-Willemsvaart wordt park dwars door ‘s-Hertogenbosch
Een transformatiestrategie voor het kanaal

’s-Hertogenbosch krijgt een nieuw icoon: een multifunctioneel kanaalpark van 12 kilometer lang dat de binnenstad met het buitengebied verbindt. Aanleiding is de Zuid-Willemsvaart, het kanaal dat niet langer meer wordt gebruikt door de beroepsvaart en nu wordt herontwikkeld. De Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft Buro Lubbers & Arcadis opdracht gegeven voor het opstellen van een transformatiestrategie. Het kanaal wordt een park! Het Zuid-Willemspark.

 
Groen-blauwe draad van 12 km
De Zuid-Willemsvaart is een aaneenschakeling van gebieden met zeer uiteenlopende karakters en kwaliteiten: landelijk en stedelijk, natuur en cultuur, industrie en bedrijvigheid, wonen en werken, oud en nieuw. In hun transformatiestrategie beschouwen Buro Lubbers & Arcadis deze gebieden als parkdelen met elk eigen ontwikkelingskansen voor de stad. Zo zijn er een Landschapspark, Bedrijvenpark, Waterpark, Cultuurpark, Stadspark, Woonpark, Sportpark en Transformatiepark. De parken worden zowel met elkaar verbonden door het kanaal als door een nieuwe groenstructuur, routes en gebruik
.

De groenstructuur geeft het ZWV-park een overkoepelende identiteit. Over de hele lengte van het kanaal worden op strategische plekken bomen geplant die de verschillende parkdelen markeren. De bomen verknopen het kanaal met zijn directe omgeving en zorgen voor herkenbaarheid. Ook nieuwe routes op, over en langs het water verankeren het kanaalpark in de stad. Stedenbouwkundige knelpunten in de binnenstad worden hersteld en de historische vestingwerken worden visueel geheeld. De groen-blauwe identiteit van het park wordt bovendien versterkt door een stoere huisstijl voor de ruimtelijke inrichting alsook voor communicatieve doeleinden en placemaking.

 
 
Brabants Dagblad
7 september 2016
 
 
Stadspark: 1,2 km = 9 ha = 7% binnenstad
Samen voegen de parken een nieuwe ruimtelijke en functionele laag toe aan waterstad ’s-Hertogenbosch. Hoogtepunt wordt het Stadspark, het kanaaltracé in de binnenstad. Door onder meer het wegprofiel te versmallen ontstaat hier een nieuw stedelijk verblijfsgebied aan het water. Het stedenbouwkundig kader van het park biedt ruimte voor talrijke invullingen, bijvoorbeeld voor recreatie, verblijf, sport, natuur, stadslandbouw, cultuur. Initiatiefnemers worden uitgenodigd om hun plannen te pitchen.

Geleidelijke gebiedstransformatie
De transformatie van het kanaal is complex, kent vele belangen en betreft een omvangrijk gebied. De ontwikkelingsstrategie van Buro Lubbers en Arcadis beoogt daarom geen eindbeeld, maar zet vooral een vliegwiel in werking voor een flexibele gebiedstransformatie. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangetakt op lopende plannen. In het begin jagen tijdelijke, kleinschalige projecten de transformatie aan en zetten ze het kanaal meteen op de kaart. Afhankelijk van geldstromen en actualiteit worden vervolgens grootschalige projecten uitgewerkt, zoals de functieverandering van Sluis 0. Eind 2016 is de transformatiestrategie gereed.

 
ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
gerelateerd
  2016
in ontwikkeling (gegund op basis van preview)
's-Hertogenbosch
Gemeente 's-Hertogenbosch 
Arcadis
Parken