Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

Stadsbiotoop, Den Haag
Natuur inspireert tot nieuwe vorm van stedelijkheid

 

De Stadsbiotoop presenteert een nieuwe vorm van stedelijkheid. Hier gedraagt het landschap zich als stad en de stad als landschap. Zo is het landschap stedelijk intensief geprogrammeerd. Een watermachine zuivert het grijze water en zorgt voor variatie in flora en fauna. Er zijn woongebouwen en multifunctionele verzamelgebouwen. Bewoners kweken er hun eigen voedsel. Overal zijn plekken om te werken, spelen en sporten. Het landschap is opgebouwd uit rabatten die door hoogteverschillen een natuurlijke zonering creëren van openbaar, semi-publiek en privaat gebruik. Hoe dichter bij de gebouwen, hoe hoger de ligging en hoe privater het gebruik. De architectuur voegt zich naadloos in dit rabattenpark. De gebouwen hebben stedelijke volumes, programma’s en trekken een diversiteit van bewoners aan. Tegelijkertijd verbinden hun groene gevels de woningen met de natuur. Elke bewoner heeft een buitenruimte waar de gemiddelde stedeling alleen maar van kan dromen. Kortom, de symbiose van stad en land brengt ogenschijnlijk tegengestelde functies - wonen, ecologie, waterbeheer, recreatie - samen in de Stadsbiotoop.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking
adviseurs

impressies
prijzen

 

2016-2017
stedenbouwkundig plan
Den Haag
Architectuur Lokaal (prijsvraag) en BPD
CIVIC Architects
Gebiedsmanagers, Aqua info Managements en Buro Bergh
VERO Visuals
winnaar prijsvraag (één van vier)
opdracht niet gegund

 
         
    Buro Lubbers Rijksarchief Limburg Maastricht