Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Bedrijventerrein T58 Tilburg
Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg
  Uitstraling is voor veel ondernemingen een belangrijk verkooppunt. Rust, ruimte, groen en esthetiek spelen daarin een grote rol. Precies deze ambitie lag ten grondslag aan de ontwikkeling van het hoogwaardige, kleinschalige bedrijvenpark T58 in Tilburg. T58 onderscheidt zich van bestaande bedrijfsterreinen door een zorgvuldige inbedding van landschappelijke elementen, zoals de surfplas, het beekdal en ecologisch waardevolle beplanting. Het sluit bovendien aan op de nabijgelegen Natuurzones. Het groene parkachtige karakter van T58 is gebaseerd op het verkavelings- en beeldkwaliteitsplan opgesteld door Buro Lubbers. Het uitgangspunt was de aanwezige landschappelijke elementen te handhaven en versterken door de openbare ruimte als drager van het plan te maken. Zo is de structuur in het noordelijk deel geënt op de drie belangrijkste landschappelijke kwaliteiten van het gebied: het eikenbosje, de randbeplanting rondom het energiebedrijf Essent en het beekdal van de Katsbogte. T58-Zuid is daarentegen ingericht met het oog op een zo efficiënt mogelijke infrastructuur en flexibele verkaveling. Inrichting van de openbare ruimte en de architectuur brengen hier samenhang en evenwicht.  
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

gerelateerd

 

2004
2006 uitvoering
Goirle-Tilburg
Gemeente Goirle, Gemeente Tilburg
Bedrijventerreinen | Beeldkwaliteit | Parkeren