Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 

  • Plankaart (inzoom wonen en recreatie) Plankaart (inzoom wonen en recreatie)
  • Natuurontwikkeling in drie fasen Natuurontwikkeling in drie fasen
  • Impressie Impressie
     

 

Groenblauwe slinger
Gefaseerde ontwikkeling leidt tot financiële middelen en natuur

Het plangebied is onderdeel van de groenblauwe slinger die de groengebieden De oude Leende en Het Balijbos met elkaar verbindt. Het gebied is het meest centrale en smalste deel van deze verbindende ecologische groenzone in de Randstad en is hierdoor ook direct het meest kwetsbare deel. Toekomstige ontwikkelingen, zoals een nieuwe regionale infrastructuur, geplande woon- en industriegebieden en een verandering van waterstand, zullen een nog hogere druk op het gebied leggen.
Buro Lubbers heeft een herontwikkelingsvisie geformuleerd die het gebied zal ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardig waterrijk natuur-, recreatie- en woongebied. Door een goed uitgebalanceerde verhouding van deze verschillende functies en een gefaseerde uitvoering worden direct financiële middelen vrij gemaakt voor een versnelling in de realisatie van het groen en het vergroten van het oppervlak natuurgebied. Deze nieuwe manier van ontwikkelen dient als basis voor de planvorming van de totale groenblauwe slinger.

 

 
Buro Lubbers Groen-Blauwe Slinger Pijnacker               ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

gerelateerd
2001
studie
Pijnacker
Visade
Natuur | Gebiedsontwikkeling
Documentatie
(pdf)