Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Beekdalpark
Ontwikkeling van een natuurpark om de hoek van een woonwijk
  Toen Buro Lubbers de uitdaging aanging de nieuwe woonwijk 't Zand te ontwerpen op basis van de aanwezige landschapsstructuur, werd ook besloten het aangrenzende beekdal onder handen te nemen. Met simpele en goedkope middelen is hier een aantrekkelijk park ontstaan, rijk aan bloemen en natuurlijke gewassen. Bewoners van 't Zand kunnen er wandelen, spelen, hun hond uitlaten en de oversteek wagen naar de kanaalweg. Toch heeft het Beekdalpark niet alleen een recreatieve functie of is het louter bestemd voor natuurontwikkeling. Nee, het Beekdalpark maakt onderdeel uit van het duurzame watersysteem dat is opgezet voor 't Zand. De landschappelijke ingreep was even eenvoudig als efficiënt: afgraven. In het dal zijn laagtes gegraven waarin het water uit de wijk wordt opgevangen en di bij hevige regenval functioneren als overloop voor de beek. De natuur heeft hier vrij spel. Het hogere deel van het park werkt als beschermende buffer tussen de wijk en het water in het geval de beek overstroomt. De hoogteverschillen in de bodem vergroten de soortenrijkdom van flora en fauna. Om de planten- en dierenpracht van het Beekdalpark goed te kunnen beleven is over de hele lengte een fiets- en wandelroute aangelegd. Het Beekdalpark is zo veel meer dan een groene uitloopzone van de wijk.  
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

gerelateerd

 

2002
2004 uitvoering
Son en Breugel
BPD (Bouwfonds Woningbouw)
Parken | Natuur | Landschap | Duurzaamheid