Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Moerdijkse Hoek
Groen landschapspark voor industrie, bedrijven en recreatie

 

Op een strategische plek tussen de twee grootste havens van Europa, op een knooppunt van spoor, water en wegen ligt Moerdijkse Hoek. Hier is een vernieuwend, duurzaam bedrijventerrein van 600 hectare voorzien evenals 200 hectare nieuw landschap. De opgave gaat verder dan het louter vormgeven van het industrieterrein. Het is een veelomvattende opgave die van grote invloed is op de verschijningsvorm en het gebruik van het landschap.

Buro Lubbers heeft in de planvorming daarom gezocht naar een nieuwe landschappelijke identiteit voor het gebied en zijn ruime omgeving. Welke zichtbare en onzichtbare ruimtelijke, economische en sociale structuren vormen de basis van de vernieuwde Moerdijkse Hoek? Het antwoord schuilt in de ontstaans-geschiedenis en de verschijning van het landschap. Zij geven aanleiding om een stevige, groene contramal te ontwikkelen waarin landschap, infrastructuur, wonen en werken geïntegreerd worden. We zetten in op een multifunctioneel landschapspark dat voorziet in een evenwicht tussen de belangen van mens, economie en milieu.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

g
erelateerd

 

2004
prijsvraagontwerp
Moerdijkse Hoek
Provincie Noord-Brabant, Grontmij
Bedrijventerreinen