Nieuws Projecten  Bureau Contact    English
   
Totaal Locatie  Brochures      
 
Buurtschap Zeist
Een mix van begeleid en regulier wonen in het bos
 

In een bosgebied, op een voormalig sanatoriumterrein, verrijst een nieuwe woonwijk. Opgezet als een buurtschap worden hier woningen voor de reguliere markt afgewisseld met zorgwoningen. De doelstelling van de Buurtschap is om mensen met een handicap begeleid te laten wonen in een reguliere wijk, zodat zij integreren in de Zeister samenleving. Dit streven is ook herkenbaar in de plannen die Buro Lubbers voor het Buurtschap ontwierp. De stedenbouwkundige opzet rond een brink met boshuis en een hof is duidelijk gericht op ontmoeting tussen bewoners onderling en passanten. Ook de inrichting en de beeldkwaliteit van het Buurtschap zijn gebaseerd op integratie. Alle woningen vloeien samen met het bos waarvoor bestaande bomen zoveel mogelijk worden behouden. Alle woningen krijgen bijzondere buitenruimtes, terrassen of balkons die de natuur dicht bij de bewoner brengt. Ook qua beeldtaal en ontwerp zijn de gebouwen duidelijk aan elkaar gerelateerd. Al met al ontstaat een samenhangende en wellicht ook saamhorige buurtschap.

 
     
 

ontwerp
status
locatie
opdrachtgever

samenwerking

g
erelateerd

 

2003
afgerond
Zeist
Systerveste
INBO, Jorissen Simonetti Architecten, Pouw & Dillen Architecten
Zorg | Beeldkwaliteit