Essenvelt
Middelburg
Wonen tussen fruitbomen en wilgensingels

Status

Ontwerp

Jaar

2008

Locatie

Middelburg

Type

Wonen

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Beeldkwaliteitsplan

Opdrachtgever

Markante populieren, gemengde Zeeuwse hagen, weidse vergezichten en opvallende fruitteelt. In Essenvelt is het typische Zeeuwse landschap duidelijk te ervaren. De aanwezige vegetatie hangt samen met de specifieke bodemkenmerken van klei, veen en brak grondwater. Het stedenbouwkundig plan van Buro Lubbers voor Essenvelt is daarom sterk verweven met het onderliggende landschap. Zo vormt het verschil tussen de kreekrug en de poelgronden de aanleiding voor het onderscheiden van verschillende woongebieden door middel van vegetatie en bebouwingsstructuur. Beeldkwaliteitseisen versterken vervolgens de unieke aspecten van de locatie en de verwevenheid van het plan met de omgeving. Het beoogde resultaat is een aangename wijk, een duurzaam woonmilieu met een duidelijke identiteit verbonden met de plek.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Essenvelt

Architect