Strijp R

Eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu

Status

Gerealiseerd

Jaar

2020

Locatie

Eindhoven

Type

Wonen

Erfgoed

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Technisch ontwerp

Beplantingsplan

Thema

Participatie

Cultuurhistorie

Flexibiliteit

Opdrachtgever

In samenwerking met

Strijp R, het terrein waar vroeger de beeldbuizen van Philips werden geproduceerd, wordt momenteel omgevormd tot een voor Eindhoven unieke en vernieuwende woonwijk: groen en ruimtelijk. Het landschappelijke en industriële geheugen van de plek vormt de belangrijkste drager van het stedenbouwkundig plan van R, dat Buro Lubbers in directe samenwerking met diederendirrix architecten ontwierp. Het plan voorziet in een sterk landschappelijk kader, waarin relicten van gebouwen, materialen en bestaande bomen een belangrijke rol spelen. De bestaande groene bomenrand rondom het terrein wordt getransformeerd tot een zoompark, de historische diagonale lijn tot een schakelpark. De bebouwing reageert op het onderliggende orthogonale grid. Op sommige plekken wordt bebouwing of parkeren ingezet als geluidkering of als afdekking van vervuilde grond. Duurzaamheid in inventiviteit van de oplossingen staan in dit plan voorop. Hoe ziet het streefbeeld eruit? Een omsloten, spannend groenstedelijk woonmilieu, informeel en autoluw, tussen binnenstad en buitengebied. Een geheimenisvolle wijk die Eindhoven nog niet kent.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Strijp R

De eerste beelden van Strijp R

2010 | Strijp Journaal

Luchtruim leeg voor de grote knal

27 April 2010 | Eindhovens Dagblad

Strijp R een wijk vanuit een verhaal

Augustus 2010 | De Vitale stad

‘R’ Een wijk zonder rijtjes of blik

20 December 2007 | Eindhovens Dagblad