Maasoever enCentrumgebieden
Venlo Een integraal ontwerp voor Venlo aan de Maas
Status

Gerealiseerd

Jaar

2014

Locatie

Venlo

Type

Wonen

Centrum

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Inrichtingsplan

Thema

Klimaatadaptatie

Opdrachtgever 

De gemeente Venlo werkt sinds enkele jaren aan een grootschalige opknapbeurt van het stedelijk weefsel dat aan de Maas grenst. Door herstructurering en nieuwbouw wordt een impuls gegeven aan de stad en krijgt Venlo een representatieve zijde aan de Maas. Daar waar de stad zich nu van de rivier afkeert worden wonen, winkelen, cultuur en recreatie straks samengevoegd in één gebied. Onderdelen van de opknapbeurt zijn de verplaatsing van het Stadskantoor, de ontwikkeling van een nevengeul, de metamorfose van de jachthaven en de realisatie van een park op de Kop van de Weerd. Om samenhang in de verschillende deelprojecten te garanderen heeft Buro Lubbers een visie geformuleerd op basis van een analyse van het landschap langs de Maas en de structuur van de stad.

Deelprojecten zijn Maasboulevard, Crescendo en Q4 inclusief de Bolwaterstraat Daarnaast heeft Buro Lubbers in het centrum het Flujasplein ontworpen. Al onze projecten in Venlo zijn samen gebracht in een projectblad

Details

Publicaties

Projectblad Maasoevers en centrum gebieden Venlo

Park waar de Maas aan kabbelt en de stad van snoept

2008 | Oog in oog met de Maasboulevard

Visie op het grote geheel zorgt voor meerwaarde Venlo

2009 | Oog in oog met de Maasboulevard

Een nieuw Maasfront

2012 | Stedenbouw & Architectuur Venlo special

Transformatie waterfront Venlo

2012 | Blauwe Kamer

Maasboulevard Venlo – A new urban area at river meuse in Venlo

2013 | International Architecture Water Landscape