Q4 Venlo Een nieuw stedelijk verblijfsgebied aan de Maas
Status

Gerealiseerd

Jaar

2014

Locatie

Venlo

Type

Wonen

Centrum

Opgave

Inrichtingsplan

Thema

Cultuurhistorie

Opdrachtgever 

Het plangebied van Q4 ligt deels in het middeleeuwse stadsweefsel van Venlo en deels er buiten. Bestudering van historische foto’s en kaarten laat zien dat het straatbeeld van Venlo lange tijd is gekenmerkt door wegprofielen met trottoirbanden. Deze wegverdeling heeft in beginsel als doel dat rijtuigen, eerst koetsen en later auto’s, worden gescheiden van de voetgangers. Onderdeel van de herstructurering van Venlo is het vrijwel geheel autovrij en autoluw maken van het centrum. Hierdoor verdwijnt de noodzaak van een wegprofiel dat is gedimensioneerd op auto’s. De openbare ruimte van het middeleeuwse weefsel wordt voorzien van een uniforme klinkerverharding in een terughoudende donkere kleurstelling. In het middeleeuwse centrum is aan de hand van ruimtelijke historische en functionele analyses een hiërarchie van routes onderscheiden. Deze hiërarchie krijgt ook invulling in het ontwerp door de hoofdroutes te onderscheiden van overige straten door middel van de verharding en lijnvoering van banden.

Het project Q4 maakt onderdeel uit van een grootschalige opknapbeurt van het stedelijk weefsel aan de Maas. Andere deelgebieden van deze herontwikkeling zijn Maasboulevard en Maaswaard. Buro Lubbers bewaakt de samenhang tussen deze projecten en werkt per deelgebied de openbare ruimte uit.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Venlo Q4