Landgoed Middachten De Steeg Herontwikkeling leidt tot kwaliteitsimpuls omgeving
Status

Ontwerp

Ontwerp

2014

Locatie

De Steeg

Type

Wonen

Landgoed

Erfgoed

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Beplantingsplan

Thema

Cultuurhistorie

Opdrachtgever

CON-C

Landgoed Middachten

Boerderij Oud Middachten heeft tot aan het recente verleden een belangrijke rol gespeeld in de agrarische bedrijfsvoering van Landgoed Middachten. Inmiddels is deze agrarische functie vervallen en is een groot deel van de schuren gesloopt. Dit gegeven biedt Landgoed Middachten en de gemeente Rheden enkele belangrijke kansen. Zo kan met de (her)ontwikkeling van onderhavige locatie de entree van zowel De Steeg als het landgoed een belangrijke kwaliteitsimpuls krijgen. Voor Landgoed Middachten betekent woningbouw een vervangende vorm van inkomsten uit erfpacht. Aan Buro Lubbers de uitdaging om nieuwe bebouwing met respect voor het landschap en de cultuurhistorie in te passen.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Middachten