Rijnenburg Utrecht Picturale enscenering in transformatielandschap
Status

Ontwerp

Jaar

2009

Locatie

Utrecht

Type

Wonen

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Stedenbouwkundig plan

Thema

Natuurinclusiviteit

Klimaatadaptatie

Biodiversiteit

Opdrachtgever

Gemeente Utrecht

In samenwerking met

Rijnboutt

Witteveen+Bos

Buro Lubbers heeft in samenwerking met Rijnboutt en Witteveen+Bos een visie opgesteld voor de ontwikkeling van het huidige agrarische landschap Rijnenburg tot een toekomstig woongebied. De landschappelijke karakteristieken en cultuurhistorische waarden van het gebied worden in de visie beschouwd als aanleidingen voor de transformatie tot een bijzonder en landelijk woonmilieu voor 5000-7000 woningen. Rijnenburg biedt de kans om stedenbouw en landschap één te laten worden. Alle ingrediënten voor een succesvolle transformatie van agrarisch naar stedelijk gebruik zijn, als verborgen schatten, reeds in het landschap aanwezig: de cultuurhistorie, de bodemverschillen, de waterhuishouding, de afwisselende vegetatie en bovendien de lijnvormige structuren.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Rijnenburg

2009