rijnenburg RiverStone Rheden Wonen, recreatie en natuur rond voormalige steenfabriek aan de IJssel
Status

Ontwerp

Jaar

2008

Locatie

Rheden

Type

Wonen

Kade

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Stedenbouwkundig plan

Thema

Klimaatadaptatie

Opdrachtgever

Riverstone Gebiedsontwikkeling

In samenwerking met

Hoe kan een terrein van een vervallen steenfabriek worden getransformeerd tot een hoogwaardig gebied waar natuurontwikkeling, recreatie en wonen samenkomen? Buro Lubbers nam de uitdaging aan en stelde een visie op voor een karaktervolle omgeving die zich naadloos in het landschap van uiterwaarden voegt. Kenmerkend voor het plan is de opdeling van het terrein in drie zones: De Plaat, De Waarden en De Dijk. Elke zone krijgt een eigen karakter, stedenbouwkundige opzet en groene inrichting. Daarbij is gestreefd naar een optimale verankering van de nieuwe stedenbouwkundige structuur in het landschap, zodat de rivier de ruimte krijgt en zichtlijnen en reliëf worden behouden of versterkt. Het resultaat is een gebied met gevarieerde woonmilieus inclusief ecologische, recreatieve en publieke voorzieningen. Aan de IJssel zal een landschappelijk icoon van industrieel erfgoed verrijzen.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Riverstone