IJzendoorn Neder-Beluwe Herontwikkeling leidt tot kwaliteitsimpuls omgeving


Thema

Cultuurhistorie

Ontwerp

2010

Status

Ontwerp

Locatie

Neder-Beluwe

Type

Wonen

Opgave

Stedenbouwkundig

Inrichtingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Beplantingsplan

Thema

Klimaatadaptatie

Opdrachtgever

Stichting Woningbeheer Betuwe

Landelijk wonen in de Betuwe. Dat is het beoogde beeld van de uitbreiding van het dorp IJzendoorn met 45 woningen, met name in de sector sociale woningbouw. In opdracht van een woningbouwvereniging stelde Buro Lubbers het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan op tot op voorlopig inrichtingsniveau. Hoewel het programma niet uitnodigt tot bijzondere verkavelingen en de ruimte wordt beperkt door afstandszones van het dijkprofiel en de spuitzone van de aangrenzende boomgaard, is een aangename woonmilieu gecreëerd. De basis hiervoor ligt in de kwaliteit van de openbare ruimte. Zo is de spuitzone omgevormd tot een multifunctioneel park. Het park dient als bufferzone tussen de woningen en de spuitzone van de boomgaard. Hemelwateropvang, spelaanleidingen en bezoekersparkeren vinden hier ook hun plek. Een natuurlijke variatie in vegetatie, van nat en ruig grasland tot riet en struweel bepaalt het gezicht van het park.

 

Details

Galerij

Publicaties

Projectblad IJzendoorn