Sportpark Verhoven Gilze-Rijen Transformatie tot sport- en recreatiepark als voorbeeld van innovatieve duurzaamheid
Status

Gerealiseerd

Jaar

2011

Locatie

Gilze-Rijen

Type

Park

Opgave

Visie

Thema

Flexibiliteit

Gezondheid

Sociale Cohesie

Opdrachtgever

Buro Lubbers heeft een landschappelijke visie opgesteld voor een duurzame en integrale ontwikkeling van Sportpark Verhoven. Speerpunten van deze visie zijn een verankering in de landschappelijke hoofdstructuur, een duurzame energie- en waterhuishouding, multifunctionele ordeningen, aandacht voor de ecologie en het bevorderen van sociale cohesie. Bovenal is een belangrijk uitgangspunt dat het sportpark zich flexibel kan ontwikkelen. Daarom zijn fysiek-ruimtelijke structuren geformuleerd, waarbinnen nieuwe initiatieven moeiteloos kunnen worden ingepast – nu en in de toekomst. Ook kunnen projecten in verschillende snelheden naast elkaar worden ontwikkeld. Sportpark Verhoven is door de provincie Noord-Brabant benoemd als proeftuin, dat wil zeggen als een locatie waar in samenwerking met deskundigen en belanghebbenden extra slagen op het gebied van duurzaamheid en innovatie worden gemaakt. Vanuit de discipline landschapsarchitectuur heeft Buro Lubbers deelgenomen aan het interactieve planproces. Het resultaat is een ontwikkelingskader dat laat zien hoe een landschappelijk ontwerp hand in hand kan gaan met innovatieve duurzaamheid. Wat maakt dit ontwerp nu zo duurzaam?

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Sportpark Verhoven