A2 Geluidswal Vught, Boxtel, Best Publiek parkgroen achter groene geluidsschermen snelweg
Status

Gerealiseerd

Ontwerp

2013

Locatie

Vught-Boxtel-Best

Type

Architectonisch object

Opgave

Beplantingsplan

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Biodiversiteit

In 2011 wordt de A2 tussen ’s-Hertogenbosch en Eindhoven verbreed van 2×2 naar 2×3 rijbanen. De verhoging van de capaciteit heeft tot gevolg dat nieuwe geluidswerende voorzieningen worden getroffen ter hoogte van Vught, Boxtel en Best. Rijkswaterstaat en de drie gemeenten hebben Buro Lubbers gevraagd een integraal ontwerp te maken voor een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de schermen. Daartoe heeft het bureau per gemeente specifiek onderzoek gedaan naar de bestaande situatie en met name naar de bewonerszijde van de (nieuwe) geluidsschermen. Het uitgangspunt van de ontwerpvoorstellen is om de geluidswerende voorzieningen te vergroenen en door middel van beplanting te laten aansluiten op de directe omgeving.

Het traject doorsnijdt diverse landschappen: het landgoederenlandschap bij Vught, het beekdalenlandschap van Boxtel, het populierenlandschap en het kampenlandschap bij Best. Langs de A2 zijn diverse restruimtes ontstaan, die nu geen duidelijke functie hebben. Deze ruimtes, gelegen achter de (nieuwe) geluidsschermen, wil Buro Lubbers toevoegen aan het publiek domein en inzetten als een gebruiksvriendelijk, groen gebied in de vorm van een natuurpark of een beëindiging van een bestaand park.

Daarnaast wordt over het gehele traject ingezet op het verhogen van ecologische waarden. Met de inpassing van de geluidschermen kan een ecologisch waardevolle omgeving worden gecreëerd, bijvoorbeeld door het aanbrengen van nestgelegenheid, insectenhotels, ecologisch aantrekkelijke beplantingen en beheer.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad A2 geluidswal