Hedendaagsetransformatie vancultuurhistorische relicten
Venlo Onderzoek naar relicten

Jaar

2009

Status

Onderzoek

Locatie

Venlo

Type

Woonlandschap

Opgave

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Bij de herontwikkeling van verlaten (industrie-)terreinen is er volop aandacht voor de herbestemming van industrieel erfgoed. Opvallend daarbij is dat de kleinere objecten, de relicten, worden vergeten of pas in een later stadium aan bod komen. De relicten, zoals leidingbruggen, schoorstenen, sinterbekkens, rails, perrons e.d.) kunnen een belangrijke rol kunnen spelen in het functioneren van de openbare ruimte en de aanhechting met het omringende stedelijk weefsel. Het handhaven of vitaliseren van relicten is echter niet eenvoudig. Verduurzaming, exploitatie, uiterlijk, functie, eigendom, beheer, onderhoudsbudgetten en veiligheid moeten in een vroeg stadium integraal bekeken worden. Dat maakt het mogelijk de relicten vitaal en functioneel te transformeren naar een nieuw tijdperk. Deze studie onderzoekt van een uitgebreide reeks relicten hoe is omgegaan met bovenstaande aspecten en welke meer of minder succesvol zijn.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Onderzoek Relicten

2014