Internationale School Eindhoven Van kazerneterrein tot bruisende internationale school
Status

Gerealiseerd

Jaar

2013

Locatie

Eindhoven

Type

Schoolterrein

Kazerneterrein

Opgave

Inrichtingsplan

Beplantingsplan

Technisch ontwerp

Thema

Natuurinclusiviteit

Sociale cohesie

Herstructurering

Opdrachtgever 

Prijzen

Nominatie Dirk Roosenburgprijs 2015

Het vooroorlogse concept van de Constant Rebeque Kazerne in Eindhoven was als militair complex gericht op orde en tucht, rangen en standen. Redelijk ver verwijderd van de stad, functioneerde de hiërarchische mannenwereld in beslotenheid en afzondering van de samenleving. Nu de kazerne niet langer als zodanig wordt gebruikt, wordt het gebouwencomplex en het omringende terrein getransformeerd tot de Internationale School Eindhoven (ISE). De typische kazernesfeer maakt plaats voor een hedendaags en bruisend schoolterrein en gebouw waarin gastvrijheid, vriendschap, ontmoeting, improvisatie, participatie en het ISEonderwijsconcept tot bloei komen. Het multidisciplinaire ontwerpteam maakte hiertoe een integraal plan. Kernbegrip van het ontwerp is verbinding: verbinding tussen landschappelijke kamers, tussen architectuur en landschap, verbinding tussen mensen. Buro Lubbers stond in voor het landschappelijke deel en de inrichting van de buitenruimte.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Internationale School

Van kazerneterrein naar bruisende groene campus

Augustus 2014 | Groen

Breed draagvlak voor prachtige nieuwe campus

December 2011 | Eindhoven in Bedrijf