Engelermeer 's-Hertogenbosch Landschappelijke verbinding en architectuur zetten Engelermeer op de kaart
Status

Ontwerp

Jaar

2010

Locatie

‘s-Hertogenbosch

Type

Park

Kade

Recreatiegebeid

Architectonisch object

Opdrachtgever 

Bosch Architectuur Instituut

Een kleine Biesbosch met fluisterbootjes. Een gebiedseigen arboretum in Engelse landschapsstijl. Een flexibelsculptuur met ruimte voor een multifunctioneel paviljoen. Dat zijn enkele ingrepen die het Engelermeer kunnen transformeren tot een hoogwaardig natuuren recreatiegebied aan de rand van ’sHertogenbosch. In het kader van de ideeënprijsvraag voor het Engelermeer stelde Buro Lubbers een landschappelijke visie op en een schetsontwerp voor een watersportpaviljoen. Uitgangspunt was om op een landschappelijke en architectonische manier de overgang van het water naar de achterliggende gebieden vorm te geven, waardoor het Engelermeer een centrale ligging krijgt binnen de Bossche buitens en een aangename recreatieplek wordt.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Engelermeer