Heilust

Kerkrade-West

Ruimtelijke herstructurering als sociale katalysator
Status

Ontwerp

Jaar

2012

Locatie

Kerkrade-West

Type

Park

Wonen

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Technisch ontwerp

Beplantingsplan

Thema

Participatie

Sociale cohesie

Flexibiliteit

Opdrachtgever

Gemeente Kerkrade

Hestiagroep

Heilust in Kerkrade-West is een parochiewijk uit de wederopbouwperiode van de jaren 50. Na de sluiting van de mijnen in 1969 liep de werkgelegenheid in Kerkrade en omgeving terug met als gevolg dat een jonge generatie elders werk zoekt, de regio krimpt en de vergrijzing toeneemt. Sociale problemen en werkeloosheid, verveling en criminaliteit vullen de opsomming aan. Eén van de doelstellingen voor Heilust is een kwalitatieve en kwantitatieve aanpassing van de woningvoorraad onder meer door sloop en beperkte, vervangende nieuwbouw. De ruimtewinst wordt ingezet voor de ontwikkeling van een groen en duurzaam park. De nieuwe parkstructuur, bestaande uit een Groene Loper, verbindt twee grote, nabij gelegen landschapsparken met elkaar. Dwars op de Groene Loper, worden Limburgse hagen geplaatst, die als kapstok dienen voor tal van invullingen van mensen en organisaties uit de buurt. Niet alleen creëert het park een landschappelijke verbinding, het verbindt boven alles de mensen. Participatie is daarom een belangrijk onderdeel van het ontwerpproces. Krimp is voor de bewoners van Heilust een kans op verbetering van zowel de woonomgeving als het sociale leven. Het biedt hen een nieuw toekomstperspectief.

 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Heilust

Heilust bedenkt eigen park

13 April 2012 |  De Limburger