Centrumplan Best Best Groene stedenbouwkundige structuur brengt eenheid en kwaliteit terug in dorp
Status

Ontwerp

Jaar

2011

Locatie

Best

Type

Centrum

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Thema

Sociale Cohesie

Opdrachtgever 

In samenwerking met

Anno 2011 is Best aantrekkelijk door de aanwezigheid van ruim opgezette woonwijken, veel werk en goed geoutilleerde voorzieningen. Wat ontbreekt is een herkenbaar en aangenaam centrum. Al sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw werkt de gemeente Best aan de verbetering van het centrum. Omdat de plannen van toen nooit volledig zijn uitgevoerd, bestaat het centrum nu uit een vreemde collage van grote parkeervelden, nare achterkanten en gebouwen met een ondorpse schaal. Er is een gebrek aan herkenbare straten en pleinen. Het gebied kent weinig samenhang en intimiteit. Het stedenbouwkundig plan en het beeldregieplan van Buro Lubbers en diederendirrix architecten gaat daar verandering in brengen. In hechte samenwerking met gemeente, commerciële, ontwerpende en adviserende partijen is dit transformatieplan tot stand gekomen. Het plan voorziet in een groen stedenbouwkundig weefsel met dorpse pleinen, plekken en straatjes. Een totaalbeeld van architectuur, openbare ruimte en beplantingsstructuren zorgt uiteindelijk voor een groen, dorps centrum, een belevingsvolle verblijfsen winkelplek.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Centrumplan Best

Nieuw centrum wordt kloppend hart van dorp

15 Juni 2011 | Groeiend Best