Haringbuys

Aerdenhout

Bosrijk en waterrijk wonen in nieuwe villawijk Haringbuys
Status

Gerealiseerd

Ontwerp

2014

Locatie

Aerdenhout

Type

Wonen

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Technisch ontwerp

Beplantingsplan

Thema

Participatie

Flexibiliteit

Opdrachtgever

Aerdenhout krijgt een nieuwe villawijk: Haringbuys. Juist omdat Haringbuys ligt op lage natte gronden, krijgt het een andere ruimtelijke karakteristiek dan de andere villawijken in de omgeving. In aansluiting op het aanwezige slotenpatroon bestaat de ruimtelijke structuur uit rechte lijnen. Dankzij het water ontstaat een herkenbaar milieu met gebiedseigen beplanting, natuurlijke oevers en houten bruggetjes. Een oude trambaan door het gebied creëert een vanzelfsprekende zonering in een waterrijk en een meer bosrijk woonmilieu.

Omdat Haringbuys wordt ontwikkeld onder particulier opdrachtgeverschap zijn potentieel geïnteresseerde kopers evenals de omwonenden vanaf het eerste begin actief betrokken bij het ontwerp van het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitplan. Het resultaat is dat wensen en behoeften van de potentiële kopers zoveel mogelijk in het plan zijn verwerkt. Desondanks houdt het plan rekening met eventueel tegenvallende kavelverkoop en zijn er terugvalscenario’s geformuleerd.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Haringbuys

Haringbuys een goed plan 

Maart 2014 | Bloemendaal

Plan voor nieuwbouw op Haringbuys

23 Januari 2012 |  Haarlems Dagblad