Medisch Centrum Alkmaar
Een duurzaam landschapsplan voor een nieuw ziekenhuis
Heerhugowaard
Status

Ontwerp

Jaar

2015

Locatie

Heerhugowaard

Type

Zorglandschap

Opgave

Inrichtingsplan

Technisch ontwerp

Beplantingsplan

Thema

Biodiversiteit

Flexibiliteit

Opdrachtgever 

ACDC+

In samenwerking met

Buro Lubbers heeft de buitenruimte ontworpen bij de nieuwbouw van het Medisch Centrum Alkmaar (MCA) te Heerhugowaard. Het nieuwe ziekenhuis, naar ontwerp van Cepezed, moet 45.000 vierkante meter groot worden en voorzieningen krijgen als accute zorg, verblijf en klinische diagnostiek. De terreininrichting vraagt om een helder landschappelijk concept. Door duidelijke keuzes worden de ambities gerealiseerd: een eigen biotoop, het beperken van omgevingsinvloeden, het bevorderen van soortenrijkdom, het creëren van een ‘healing environment’ en een onderhoudsarm landschap. Buro Lubbers wil het maaiveld moduleren tot gradiënten en zo min mogelijk aanplanten. De verschillen in nat-droog, hoog-laag die hierdoor ontstaan, stimuleren een natuurlijke ontwikkeling van flora en fauna. Het beoogde resultaat is een aantrekkelijk beeld vanuit de ziekenhuiskamers en een goede habitat voor vogels, reptielen en kleine zoogdieren. De patio’s, het atrium en de directe buitenruimte worden ontworpen voor intensiever gebruik en een aangenaam verblijfsklimaat.

Details

Publicaties

Projectblad Medisch Centrum Alkmaar