Landschapspark Puurs
Puurs, België Nieuwe beek vormt basis voor recreatief landschapspark
Status

Ontwerp

Jaar

2012

Locatie

Puurs, België

Type

Park

Opgave

Inrichtingsplan

Gebiedsontwikkeling

Thema

Cultuurhistorie

Opdrachtgever 

Prijzen

Tweede ronde Open Oproep Vlaams Bouwmeester

De omgeving rondom het fort Liezele, aan de rand van Puurs, wordt ontwikkeld tot een landschapspark voor passieve recreatie. De gemeente heeft de ambitie de belevingswaarde van het gebied te verhogen en tegelijkertijd de landschappelijke kenmerken te versterken. Daarbij is speciale aandacht gewenst voor verweving van het park met de omgeving (fort, woongebieden, beekvallei) en de unieke landschappelijke en historische kenmerken van de plek. Buro Lubbers greep de specifieke landschappelijke kwaliteiten aan voor het ontwerp van Park-P. De basis hiervan schuilt in het aanleggen van een nieuwe beek. Dat doen we door een onbeduidende landbouwsloot breder uit te graven, vorm te geven en te verbinden met de Molenbeek. De nieuwe beek vormt de robuuste drager, de duurzame landschappelijke structuur van het park waarbinnen de deelgebieden flexibel in tijd en functies invulbaar zijn. De deelgebieden zijn het fort, velden voor evenementeneen es voor de verbouwing van gewassen, de begraafplaats en het bestaande omliggende landschap. Langs de beekzone liggen ook een jongerencentrum, een parkeerplaats en het nieuw te ontwikkelen Park-P-paviljoen. Verschillende routes hebben een eigen karakter en thema. IPark-P staan ontmoeten, vertoeven en spelen centraal evenals de aspecten ontdekken, avontuur, educatie en natuur.  

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Landschapspark Puurs