Landgoed Eikenburg Eindhoven Sociaal en groen: wonen, zorg en onderwijs in de bossen

Jaar

2013

Status

Gerealiseerd

Locatie

Eindhoven

Type

Landgoed

Wonen

Schoolterrein

Zorglandschap

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Biodiversiteit

Cultuurhistorie

Gezondheid

Participatie

Sociale cohesie

Opdrachtgever 

Woonstichting Trudo

Landgoed Eikenburg, een voormalig opleidingscomplex van de Broeders van de Liefde, ligt in wat ooit een productiebos was. De bijzondere identiteit van het landgoed wordt bepaald door zijn dynamische cultuurhistorische en landschappelijke ontwikkeling. Door de eeuwen heen is het landgoed voortdurend veranderd. Ook nu, want Woningstichting Trudo gaat het landgoed herontwikkelen. In de geest van de internaatschool van de broeders alsook hun latere voorzieningen voor maatschappelijke opvang, zorg en welzijn behoudt Eikenburg zijn sociaal-maatschappelijke status. De toekomst van Eikenburg staat in het teken van zorg, onderwijs en wonen. Buro Lubbers heeft hiervoor een ruimtelijke strategie opgesteld. Belangrijke uitgangspunten zijn behoud van het groene karakter, geen vergroting van het oppervlak bebouwing, respect voor de cultuurhistorie en het bevorderen van gemeenschapszin. De ruimtelijke structuur toont drie schillen: een open plek in het midden omzoomd door een parkbos en daaromheen een bos. Juist door het realiseren van nieuwe functies en programma’s kunnen de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van Eikenburg behouden blijven en zelfs worden versterkt. Eikenburg blijft dus sociaal en groen. De eerste fase van de herontwikkeling betreft de transformatie van het rijksmonumentale hoofdgebouw tot kloosterlofts met collectieve binnentuinen. 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Eikenburg

Van leegstand naar sociaal experiment

Emotiedemocratie