LandschapsparkSinte Gitter
Landen, België Een groeiend perspectief op cultuurhistorie

Status

Ontwerp

Jaar

2013

Locatie

Landen, België

Type

Park

Recreatiegebied

Thema

Cultuurhistorie

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

De Stad Landen wil cultuurhistorie en landschap beter beleefbaar maken in haar gemeente. Eén van de aangewezen plekken hiervoor is Sinte Gitter, een cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle plek. Hier vestigden zich de eerste bewoners van Landen. Eén van de oudste herinneringen aan de rijke historie zijn de resten van de kerk: al in de 8e/9e eeuw werd hier een kapel gebouwd. Ook de twee mottes uit begin 13e eeuw zijn van cultuurhistorische betekenis. Buro Lubbers heeft een visie ontworpen voor een recreatief en toeristisch landschapspark dat de cultuurhistorie van Sinte Gitter weer laat schitteren. Het uitgangspunt van het ontwerp is om de aanwezige landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten optimaal te benutten, waar nodig te versterken en bovenal zichtbaar en beleefbaar te maken. Dat doen we door het aanwezige landschap zoveel mogelijk te behouden inclusief de bestaande routes. Met subtiele landschappelijke ingrepen en nieuwe informatievoorzieningen creëren we een levendige identiteit voor Sinte Gitter. Die identiteit behelst zowel het verleden als de toekomst van het gebied. Daarmee bedoelen we dat het plan zowel de cultuurhistorie ontsluit zoals die nu bekend is als inspeelt op toekomstige archeologische vondsten en historische inzichten. Cultuurhistorie als drijvende motor – Sinte Gitter is telkens opnieuw een interessante en leerzame plek voor jong en oud, voor inwoner en toerist. 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Sinte Gitter

2013