Prins Bernhardpark Lonneker Van voormalig defensieterrein naar landschappelijk woonmilieu
Status

Ontwerp

Jaar

2014

Locatie

Lonneker

Type

Park

Opgave

Inrichtingsplan

Beplantingsplan

Het Prins Bernhardpark maakt onderdeel uit van de voormalige Luchthaven Twente. Het omvat vijf historische gebouwen, die worden uitgebreid met circa 25 nieuwe woningen in een waardevolle landschappelijke setting. Het doel van de herontwikkeling is een unieke woonomgeving te realiseren waar potentieel geïnteresseerde kopers zich in herkennen en dat de waardevolle landschappelijke kwaliteiten zoveel mogelijk behoudt. Het landschapsplan van Buro Lubbers is gebaseerd op de specifieke eigenschappen van het Prins Bernhardpark, zoals het enclave-gevoel. Het huidige bos wordt zoveel mogelijk behouden, maar ter wille van de kavels worden her en der lege plekken uitgespaard. De kavels binnen dit woonbos worden gescheiden door een nieuwe heesterlaag met gebiedseigen soorten. Deze groene erfafscheidingen dragen zowel bij aan een aangenaam woonklimaat als aan de landschappelijke kwaliteit. Enkele plekken in het bos worden behouden zoals ze zijn. Dit zogenaamde natuurbos heeft een ecologische functie en dient tevens voor recreatieve doeleinden.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Prins Bernhardpark