foto Celsius openbare ruimte Celsius Woensel-West, Eindhoven Vlinder- en bijlokkende beplanting geeft kleur aan volksbuurt
Status

Gerealiseerd

Jaar

2020

Locatie

Eindhoven

Type

Plein

Wonen

Recreatiegebied

Architectonisch object

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Technisch ontwerp

Beplantingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Klimaatadaptatie

Biodiversiteit

Opdrachtgever 

In samenwerking met

De komende vijftien jaar ondergaat Woensel-West een transformatie. Woningcorporatie Trudo heeft veel bezit in het gebied en heeft daarom een overkoepelende visie opgesteld voor de Eindhovense wijk: ‘Omdat smaken verschillen’. De visie beoogt een hippe, kleurrijke wijk met een bloeiend straatleven, zelfredzaamheid en ontmoeting. Vanuit die doelstelling zal de wijk ook fysiek veranderen. Er wordt gerenoveerd, gesloopt en er worden nieuwe woningen gebouwd. Voor de ruimtelijke vertaling van deze visie hebben Tarra Architectuur & Stedenbouw en Buro Lubbers in samenwerking met Trudo een stedenbouwkundige visie opgesteld. Deze integrale visie over vier schaalniveaus – de wijk Woensel, de buurt Celsius, het woonkwartier en de woning – geeft handvatten voor verdere gebieds– en gebouwontwikkeling. De openbare ruimte vormt het raamwerk. De stedelijke as, de groene scheggen en de dwarsassen vormen een krachtige herkenbare drager. Deze drager is zo sterk dat de afzonderlijke kwartieren van smaak kunnen verschillen zonder dat de buurt aan samenhang verliest. 

foto Celsius openbare ruimte

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Celsius Fase 1-2

Projectblad Celsius Fase 1-4

Kleurige buurt Woensel-West

16 April 2016 | Eindhovens Dagblad