TU-Noordcampus Delft Van voormalig defensieterrein naar landschappelijk woonmilieu
Status

Gerealiseerd

Jaar

2017

Locatie

Delft

Type

Park

Plein

Wonen

Erfgoed

Opgave

Inrichtingsplan

Technisch ontwerp

Beplantingsplan

Thema

Klimaatadaptatie

Biodiversiteit

Educatie

Opdrachtgever 

In samenwerking met

Delft krijgt er een nieuwe campus bij. Tussen de oude binnenstad en de andere universiteitsterreinen wordt een levendig, stedelijk gebied gerealiseerd voor wonen, werken en studeren. Zowel studenten en medewerkers van de Technische Universiteit vinden hier hun plek als creatieve bedrijven en inwoners van Delft. Buro Lubbers heeft het stedenbouwkundig plan en het terreinontwerp opgesteld. Het huidige binnengebied van TU-Noord ontbeert een heldere structuur, gebruiks- en verblijfskwaliteit. Het fungeert als restgebied. De nieuwbouw van het International Student House (ISH), de revitalisatie van oude universiteitsgebouwen en de herinrichting van de stedelijke ruimte brengen hier verandering in. De nieuwe identiteit van de campus wordt ontleend aan zijn historische kwaliteit en groene karakter. Door het verbeteren en toevoegen van routes en toegangen wordt de campus goed doorwaadbaar en optimaal verbonden met zijn omgeving. Het binnengebied krijgt een logische structuur met een heldere sequentie van ruimtes: een plein, een hof en een park. De nieuwbouw vormt een duidelijke schakel tussen deze ruimtes. Het plein met daaraan gekoppeld een horecagelegenheid functioneert als centrum en ontmoetingsplek van de campus.
Het park heeft zowel een stedelijke als een ecologische en waterbergende functie. Op de hogere, drogere delen bevinden zich routes en verblijfsplekken; in de lagere, natte delen wordt water geborgen. Gradiënten in het waterrijke gebied en specifieke beplanting maken het park interessant voor flora en fauna. Het is de groene parel van de campus.

Van een enclave in de stad transformeert de campus tot een aantrekkelijke verblijfs- en ontmoetingsplaats. TU-Noord zal zich ontwikkelen tot een dynamische plek in een groene setting met alle kwaliteiten die horen bij een campus.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad TU-Noord Delft