De Rietvelden 's-Hertogenbosch Groenvisie verbetert imago en ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerrein
Status

Ontwerp

Jaar

2014

Locatie

‘s-Hertogenbosch

Type

Bedrijventerrein

Opgave

Beplantingsplan

Inrichtingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Biodiversiteit

De Rietvelden-De Vutter is het grootste bedrijventerrein van s-HertogenboschDagelijks werken en/of passeren hier duizenden mensen. Hoewel uitstraling voor veel ondernemers een belangrijk verkooppunt is, maakt de ruimtelijke kwaliteit van RiVu een matige indruk. Dat is een gemiste kans, want het gebied heeft de potentie zich te ontwikkelen tot een aantrekkelijk visitekaartje en tot een aangename, groene werkplek. Buro Lubbers heeft daarom een visie opgesteld voor de revitalisering van het bedrijventerrein. De visie bestaat uit drie strategieën: opruimen, vergroenen en programmeren. Door gedateerde, verslechterde of overbodige elementen in de openbare ruimte te verwijderen, gaat de stoere, robuuste kwaliteit weer schitteren. Een krachtige boomstructuur, vogel- en vlinderbosjes tussen de gebouwen en natuurlijke oevers langs het water geven RiVu een groen, duurzaam en ecologisch karakter. Binnen dit groene raamwerk vinden nieuwe functies een plek die medegebruik stimulerenrecreatieve routes, pocketparkjes en verblijfsplekken, tijdelijk of definitief. Alle ingrepen zijn samengebracht in een gereedschapskist waaruit gemeente en ondernemers kunnen putten om stapsgewijs de ruimtelijke kwaliteit van RiVu te verbeteren. 

Details

Publicaties

Projectblad De Rietvelden

Oase tussen stoeptegels en onkruid;
‘pocketpark’ op Rietvelden Den Bosch

13 Februari 2017 | Brabants Dagblad