EATC Eindhoven Groenvisie verbetert imago en ruimtelijke kwaliteit van bedrijventerrein
Status

Gerealiseerd

Jaar

2016

Locatie

Eindhoven

Type

Bedrijventerrein

Opgave

Inrichtingsplan

Beplantingsplan

Technisch ontwerp

Thema

Natuurinclusiviteit

Opdrachtgever 

Het European Air Transport Command (EATC) is een internationaal commandocentrum, dat voor België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Spanje de operationele controle van het militair luchtvervoer uitvoert. Het centrum bevindt zich op vliegbasis Eindhoven. Het bestaande gebouw wordt vervangen door nieuwbouw die de kernwaarden van EATC weerspiegelt: geïntegreerd, innovatief en effectief. Het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie hebben het team van Dura Vermeer de opdracht voor de nieuwbouw gegund. De architectuur is van de Paul de Ruiter Architecten. Buro Lubbers tekende voor het terreinontwerp. 

In het verlengde van het masterplan voor Vliegbasis Eindhoven (Buro Lubbers 1996), is het nieuwe EATC gepositioneerd in een glooiend heidelandschap. Struinpaden en verblijfsplekken nodigen werknemers uit te pauzeren in de buitenlucht. Een brede trappartij verbindt de heide met het formeel geordend ceremonieplein en het robuuste gebouw. Hier vinden officiële plechtigheden plaats; vlaggen, gedenksteentjes en een monument herinneren de geschiedenis van EATC en symboliseren de eenheid tussen Europese lidstaten. 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad EATC