’t Bouwhuis Enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug
Status

Gerealiseerd

Ontwerp

2015

Locatie

Enschede

Type

Landgoed

Erfgoed

Zorglandschap

Opgave

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Technisch ontwerp

Beplantingsplan

Thema

Cultuurhistorie

Participatie

Sociale cohesie

In opdracht van De Twentse Zorgcentra heeft Buro Lubbers een masterplan en beeldkwaliteitplan opgesteld voor zorgterrein ’t Bouwhuis in Enschede. Het parkachtige karakter van sommige gebiedsdelen herinnert nog aan de geschiedenis van de textielbaronnen die er ooit woonden. Andere plekken vragen om een herkenbare identiteit en meer eenheid. Het plan onderscheidt drie sfeergebieden: landgoederen, centrum en parkbos. Het centrale plein is het bruisende hart van ‘t Bouwhuis. Hier ontmoet men elkaar, er vinden activiteiten, bijeenkomsten en voorstellingen plaats. Een duidelijke en veilige ontsluiting, ontspannen wandelroutes langs tuinsieraden, recreatieve functies en bloeiende bomen als smaakmakers geven het terrein een ruimtelijke kwaliteitsimpuls. 

Het masterplan sluit aan op de behoeften van bewoners, personeel en de organisatie als geheel. Daarom is op verschillende momenten met hun vertegenwoordigers intensief van gedachten gewisseld over belangrijke thema’s zoals verkeersveiligheid, sociale veiligheid, oriëntatie, veiligheid rondom de vijvers, sfeer, beleving, gebruiks- en recreatiemogelijkheden, herinrichting van het centrale plein, de inpassing van de woonzorgboerderij en bijbehorende dagbesteding. Reacties zijn telkens verwerkt in het plan, dat door alle partijen positief is ontvangen.

 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Bouwhuis