Groot Duijfhuis Liempde Transformatie van een boerenerf met recreatieve meerwaarde
Status

Ontwerp

Ontwerp

2015

Locatie

Liempde

Type

Recreatiegebied

Natuurgebied

Erfgoed

Thema

Cultuurhistorie

Opdrachtgever

Stichting de Brabantse Boerderij

Zeven boerenerven uit verschillende periodes in Liempde worden heringericht. Voor één van de erven, Groot Duijfhuis, heeft Buro Lubbers een visie opgesteld, die niet alleen het erf een kwaliteitsimpuls geeft, maar de boerderij ook een recreatieve betekenis geeft in de omgeving. Groot Duijfhuis functioneert van oudsher als een autarkisch en multifunctioneel systeem met een economische, ruimtelijke en sociale betekenis voor de omgeving. Zo hield de boerderij met pacht- en oogstopbrengsten bijvoorbeeld het nabijgelegen klooster in stand. Dit systeem willen we weer zichtbaar en ervaarbaar maken. Dat doen we door het Groot Duijfhuis aan te sluiten op een recreatieve route in de omgeving. Het nieuwe informatiecentrum maakt de boerderij tot hét startpunt van de wandeling door het Dommeldal. Door het Groot Duijfhuis in zijn omgeving te ervaren, krijgt de wandelaar inzicht in het grotere landschappelijke, economische en sociale systeem waar de boerderij vroeger deel van uitmaakte. Ook op het erf wordt het systeem zichtbaar gemaakt met een wandeling. De bezoeker wordt door de rijke cultuurgeschiedenis geleid, van het geriefbosjes tot het voorerf, van de bloemen- en moestuinen tot de fruitgaarden met schapen, van de duiventoren tot de Dommel, van de paardenstal tot het agrarische erf en de Vlaamse schuur.

 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Groot Duijfhuis