Cruquius Amsterdam Groen raamwerk faciliteert fasering en bevordert biodiversiteit

Status

Gerealiseerd

Jaar

2020

Locatie

Amsterdam

Type

Plein

Park

Kade

Wonen

Opgave

Gebiedsontwikkeling

Inrichtingsplan

Technisch ontwerp

Beplantingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Biodiversiteit

Participatie

Cultuurhistorie

Flexibiliteit

Opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

Amvest

Stichting Cruquius 2015

Cruquius, het laatste onontgonnen eiland in het gewilde en stijlvolle Oostelijk Havengebied in Amsterdam, wordt getransformeerd van een bedrijventerrein naar een dynamisch woon-, werk- en recreatiegebied met een eigen identiteit. Buro Lubbers heeft het raamwerk voor de openbare ruimte ontworpen en stelt inrichtingsplannen op voor deelgebieden. Cruquius maakt gebruik van zijn nautische karakter en wint daarnaast aan verblijfskwaliteit door de toevoeging van groen. Het bevorderen van biodiversiteit is een belangrijk doel van het plan.

Het Cruquiusgebied wordt per perceel herontwikkeld. In de tussentijd is er ruimte voor (tijdelijke) initiatieven en bedrijvigheid en worden de historische gebouwen herbestemd. De dynamiek van grote en kleine, permanente en tijdelijke ontwikkelingen zal een grote impact hebben op de openbare ruimte. Daarom is een raamwerk opgesteld voor de openbare ruimte dat gedurende het hele proces eenheid en identiteit van het gebied garandeert. Kwalitatieve en kwantitatieve principes voor de inrichting van zowel de openbare ruimte als collectieve buitenruimtes zijn vastgelegd in een toolbox. Het raamwerk met de inrichtingsprincipes nodigt bewoners en gebruikers uit om initiatieven te ontplooien in het publieke domein.

 

 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Cruquius