Quinten Matsyslaan

Eindhoven

Slimme stedenbouw voor spoedzoekers
Status

Gerealiseerd

Jaar

2018

Locatie

Eindhoven

Type

Wonen

Opdracht

Gebiedsontwikkeling

Stedenbouwkundig plan

Inrichtingsplan

Beeldkwaliteitsplan

Technisch ontwerp

Thema

Klimaatadaptatie

Sociale cohesie

Flexibiliteit

Opdrachtgever 

Tijdelijke woningbouw hoeft niet ten koste te gaan van ruimtelijke kwaliteit en woonplezier. Dat bewijzen twee nieuwe bouwblokken aan de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Buro Lubbers ontwierp een stedenbouwkundig plan voor 43 flexibele prefab-woningen rond twee groene hoven. Vanwege de geluidscirkel van DAF staan de woningen er maximaal tien jaar. Een slim en creatief antwoord op bouwrestricties en het nijpende woningtekort onder spoedzoekers. 

Een kashba-achtige verkaveling heeft geresulteerd in een doorwaadbaar binnengebied met een zeer groene inrichting. Verspringende bouwhoogtes, accenten op de hoeken, speelse doorgangen en doorkijkjes zijn beeldbepalend. De standaard conceptwoning die het beste aansluit op de kwalitatieve en kwantitatieve stedenbouwkundige uitgangspunten, is de Cubestee van Onix, bleek na een vergelijkende studie van zes woonmodellen. De kubuswoningen zijn prima bouwstenen voor het nieuwe groene buurtje. Door te schakelen en stapelen is één architectonisch gebaar ontstaan aan de Quinten Matsyslaan. Het vele groen op de gevels, in de hoven en aan de straat creëert bovendien een sterk imago. Zo geeft de tijdelijke woningbouw ook een kwaliteitsimpuls aan zijn omgeving. 

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Quinten Matsyslaan

Tijdelijke woningen van hout aan Quinten Matsyslaan in Eindhoven

8 Oktober 2018 | Eindhovens Dagblad