Zuid-Willemspark, ’s-Hertogenbosch Een ruimtelijke, sociale en economische verbindingsstrategie
Status

Ontwerp

Jaar

2017

Locatie

‘s-Hertogenbosch

Type

Park

Kade

Woonlandschap

Recreatiegebied

Erfgoed

Opdracht

Gebiedsontwikkeling

Beplantingsplan

Thema

Natuurinclusiviteit

Klimaatadaptatie

Biodiversiteit

Participatie

Sociale cohesie

Educatie

Cultuurhistorie

Flexibiliteit

Opdrachtgever 

s-Hertogenbosch krijgt een nieuw icoon: een multifunctioneel kanaalpark van 12 kilometer lang dat de binnenstad met het buitengebied verbindt. Nu de Zuid-Willemsvaart niet langer wordt gebruikt door de beroepsvaart wordt het herontwikkeld in nauw overleg met burgers, bedrijven en bestuurBuro Lubbers stelde daartoe een transformatiestrategie op.  

Het plan beschouwt de verschillende gebieden aan het kanaal als parken met een eigen karakter: sport, bedrijvigheid, cultuur, landschap… Een nieuwe groenstructuur, routes en gebruik verbinden deze parken en herstellen bovendien stedenbouwkundige knelpunten. De groen-blauwe identiteit van het Zuid-Willemspark wordt versterkt door een overkoepelende stoere huisstijl voor de ruimtelijke inrichting. Hoogtepunt wordt het Stadspark, 1,2 kilometer lang beslaat het 9 hectare oftewel 7% van de binnenstad. Het wordt hét park voor de Bosschenaren én een toeristische trekpleister, mede door de nieuwe verbindingen via het water met watertaxis. 

Een uniek participatietraject met tal van off- en online presentaties en placemaking events heeft geresulteerd in waarachtig engagement van het publiek. Het Zuid-Willemspark leeft bij het publiek.

Details

Galerij

Publicaties

Publicaties

Projectblad Zuid-Willemspark

Een park als aorta door de stad

7 September 2016 | Brabants Dagblad